Hvis IT-installationsskemaet ikke er udfyldt fyldestgørende og de manglende informationer resulterer i at installationerne ikke kan foretages, bliver den tid, det kræver at fremskaffe de nødvendige informationer, faktureret efter normal timebetaling – minimum 1 time.