Vejledning til at oprette genvejstast under funktion samt programtast til Hjem-skærm

Gammelt user interface.

Genvejstast under funktion (Kopi eller Scan)

– Punkt 1 –
Vælg ønsket funktion – for eksempel hæftning i højre hjørne.
Tryk på Tilføj genvej

– Punkt 2 –
Vælg en ledig plads

– Punkt 3 –
Navngiv funktion og tryk på Gem

– Punkt 4 –
Nu kan genvejstasten findes på funktionens forside (fanen “Hurtig opsætning”)

Programtast til Hjem-skærm

– Punkt 1 –
Vælg ønsket funktion – for eksempel Pjece (folder)

– Punkt 2 –
Vælg fanen Program og tryk på Tilføj

– Punkt 3 –
Vælg ledigt felt (eller eksisterende, hvis den skal redigeres)
Tryk på Næste

– Punkt 4 –
Navngiv funktion og tryk på Gem

– Punkt 5 –
Vælg om funktionen skal tilføjes til hoved-skærmen

– Punkt 5a –
Hvis “Ja”, vælg hvor funktionen skal placeres og tryk på Gem

– Punkt 5b –
Hvis “Nej”, kan funktionen findes i sidste fane “Program”

For at redigere eller slette program, tryk på “Rediger”